3:30 - 4:30pm intermediate  level  

3:30 – 4:30pm beginning level  

 

4:30pm - 6pm The Art of Sketching

 

6:00 – 7:00pm intermediate level                   

6:00 - 7:00pm beginning level              

                                 

7:00 - 8:00pm intermediate level  

7:00 - 8:00pm beginning level

Monday Beginners/Intermediate Summer Session

$286.00Price